Program Studiów

Nasz model kompetencyjny opracowany został zgodnie z wytycznymi kompetencyjnymi ICF oraz Izby Coachingu, by jak najlepiej przygotować uczestników do nowej profesji.

 

Moduł 1 to przedmioty pozwalające zrozumieć podstawy i osadzić się w tematyce studiów. Służą budowaniu bazowej wiedzy i kompetencji, niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zawodu. Dzięki temu będziesz mieć solidne podstawy dla kreatywności, pewności siebie i samodzielności na dalszych etapach rozwoju w roli coacha/mentora.

Na tym etapie ważne podstawy merytoryczne:

 • • Idea i podstawy coachingu
 • • Struktura i modele sesji coachingowej.
 • • Idea i podstawy mentoringu
 • • Struktura i modele sesji mentoringowej
 • • Metody badania potrzeb rozwojowych.
 • • Konstruowanie wyzwań zawodowych.
 • • Cele i motywacja.
 • • Budowanie relacji w coachingu.
 • • Kontrakty w projektach coachingowych i mentoringowych.


Moduł 2 to trenowanie umiejętności. Celem tego modułu jest przede wszystkim praktyka i rozwój różnorodnych kompetencji:

 • • Trening umiejętności słuchania i zadawania pytań rozwojowych.
 • • Praca z wartościami i motywacją.
 • • Budowanie zaangażowania.
 • • Praca z przekonaniami i przełamywanie impasu.
 • • Warsztat pracy z ciałem i głosem.
 • • Uwalnianie emocji z ciała.

 

Moduł 3 i 4 dotyczą specjalistycznej wiedzy i kompetencji przydatnych w biznesowym podejściu.

 

W module Profesjonalny Coaching w Biznesie:

 • • Coaching Fundamentals™
 • • Executive Coaching i Senior Mentoring
 • • Coaching menadżerski i coachingowy styl zarządzania
 • • Zarządzanie postępami i zaangażowaniem w procesie coachingowym
 • • Team-Coaching - praca z zespołami i grupami metodą coachingową

 

W module Profesjonalny Mentoring w Biznesie:

 • • Mentoring Fundamentals™
 • • Metody i narzędzia mentoringu
 • • Autoprezentacja i autorytet mentora
 • • Wdrażanie mentoringu w organizacjach
 • • Mentoring w praktyce - standardy pracy i najlepsze praktyki.

 

Uzupełnieniem powyższych umiejętności będzie wachlarz praktycznych narzędzi przekazywanych podczas zajęć na module 5:

 • • Projektowanie i wykorzystanie narzędzi
 • • Wykorzystanie pracy z obrazem i kartami 
 •  

Cały rok będziemy też dbać o integracje wiedzy i głębsze zrozumienia omawianych tematów podczas warsztatów w ramach modułu 6:

 • • Etyka i standardy pracy.
 • • Projekty Coachingowe i Mentoringowe
 • • Superwizja i realizacja sesji coachingowych oraz mentoringowych
 • • Coach na rynku - organizacja własnego biznesu.