Naszą ambicją jest stworzyć dla Ciebie komfortowe warunki studiowania. Chociaż kończenie studiów na prestiżowej uczelni wiąże się z różnorodnymi procedurami państwowymi, my upraszczamy je do minimum. Organizując studia staramy się dostosować je do potrzeb uczestników i indywidualnie załatwiać każdą sprawę. Przyjazny sekretariat Studium, otwarci na rozmowę Koordynatorzy oraz nadzwyczajny Kierownik będą cię wspierać podczas roku przygody z nauką.

W roku akademickim 2022/23 jesteśmy przygotowani na każdą formę pracy. 

Najbliższą edycję planujemy w trybie stacjonarnym, z zajeciami warsztatowymi na sali przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, uzupełniając program również interaktywnymi zajęciami online

W razie konieczności, całość programu i nasza kadra jest przygotowana do zrealizowania studiów w formule nauczania zdalnego. CZAS TRWANIA
Studia obejmują 240 godzin zajęć dydaktycznych i trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty – niedziele) najczęściej co dwa tygodnie, w godzinach 9.00-16.30.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 8000 zł za dwa semestry łącznie z modułami Fundamentals, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym. 

Opłata może być rozłożona na dwie lub więcej rat. W przypadku płatności w dwóch ratach, pierwsza rata w wysokości 4000 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidulanego konta wpłat (nie póżniej niż do 15 października), a druga - 4000 zł płatna do końca lutego. Większa ilość rat rozplanowana jest indywidualnie. 


WARUNKI ZALICZENIA
Warunkiem uzyskania państwowego świadectwa potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów  oraz realizacja projektu praktycznego coachingu lub mentoringu 

Warunkiem uzyskania certyfikatów Kingmakers Coaching & Mentoring Fundamentals jest zaliczenie modułów zajęciowych i teleklas zgodnie z programem.

 

 

 

To co nas wyroznia