Kończąc nasze studia będziesz posiadać rozbudowaną wiedzę na temat coachingu i mentoringu stosowanego w organizacjach biznesowych.

Będziesz potrafić rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb twoich pracowników, podwładnych, klientów.

Poznasz cały wachlarz narzędzi, które dzięki ćwiczeniom będziesz potrafić wykorzystać w praktyce. 

Zrozumiesz psychologiczne i socjologiczne mechanizmy zmiany i rozwoju, nauczysz się wzmacniać motywację, inspirować do działania i przełamywać impas. Zrozumiesz również jak wygląda cały proces wspierania rozwoju, tak aby móc każdą technikę osadzić we właściwym jego miejscu i znać jej cel oraz zastosowanie. 

Będziesz mieć możliwość zadać pytania i przedyskutować swoje dylematy z ekspertami z wybranych dziedzin. Dowiesz się w jaki sposób całościowo projektować i wdrażać programy coachingu i mentoringu  w organizacjach, jak efektywnie inwestować w rozwój kadry, doskonalić biznes i odnieść sukces rynkowy.

 

Jako uczestnik/uczestniczka studiów:

• przejdziesz kompleksowe, dopracowane i różnorodne kształcenie zorientowane praktycznie

• otrzymasz możliwość odbycia w roli klienta pełnego procesu coachingu z profesjonalnym coachem

• będziesz pracować indywidualnie, w parach i w grupach

• poznasz niezliczone narzędzia, metody i techniki pracy do wykorzystania w praktyce zawodowej

• będziesz uczestniczyć w warsztatach, dyskusjach, ćwiczeniach peer-to-peer i teleklasach

• poznasz niezwykłych prowadzących, certyfikowanych coachów, mentorów i trenerów

• zainspirujesz się i będziesz inspirować innych

• otrzymasz ogromną dawkę energii i motywacji do rozwoju!

 

Jako absolwent/ absolwentka studiów:

• otrzymasz państwowe świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych

• otrzymasz certyfikaty Kingmakers Coaching & Mentoring Fundamentals

• będziesz posiadać godziny edukacyjne do wykorzystania przy akredytacji w International Coach Federation, Izbie Coachingu lub European Coaching & Mentoring Council

• będziesz mieć możliwość zdawania egzaminu praktyczego w Pracowni Rozwoju Kompetencji UŁ i uzyskania certyfikatu kompetencji praktycznych 

• będziesz mieć możliwość kontynuowania kształcenia zawodowego na kursach wyższego stopnia 

• uzyskasz dostęp do dedykowanych kursów i szkoleń organizowanych dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego

• znajdziesz się w bazie praktyków coachingu i mentoringu, pozostając w sieci profesjonalnych kontaktów


Co nowego?

 

CERTYFIKACJA I AKREDYTACJA ICF

Chcąc zapewnić każdej osobie zainteresowanej certyfikacją przy naszych studiach oraz akredytacją w ICF wysoki standard mentoringu i indywidualnego rozwoju zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie elementu certyfikacji, jako osobnej usługi, na którą mogą zdecydować się osoby zainteresowane potwierdzeniem swojej praktyki coachingowej.

Do tej pory w okrojonej formie była ona nieobowiązkowym elementem w trakcie studiów, ale ze względu na brak formalnego osadzenia w programie studiów nie byliśmy w stanie zapewnić każdej zainteresowanej osobie indywidualnej pracy z Mentor Coachem.

Studia podyplomowe kończyć się będą otrzymaniem świadectwa Państwowego kształcenia w tym obszarze (oczywiście po otrzymaniu wszystkich zaliczeń).

Dodatkowo, w drugim semestrze, po pół roku nabywania kompetencji, można będzie zdecydować się na 
podjęcie procesu certyfikacji przy Pracowni Rozwoju Kompetencji UŁ współpracującej z naszymi studiami i przygotowania do akredytacji przy ICF poprzez odbycie mentoringu w specjalnej cenie dedykowanej naszym studentom. Osoby zainteresowane potwierdzeniem swoich kompetencji i indywidualną ścieżką rozwoju otrzymają w formie pakietu:

• warsztat grupowego mentor-coachingu z Akredytowanym Coachem ICF (7 h)

• sesje indywidualne z Mentor-Coachami (3 h)

  •  

W ramach 10 godzin mentoringu:
- omówienie swojej praktyki coachingowej
- otrzymanie indywidualnego feedbacku oraz rekomendacji rozwojowych w odniesieniu do odsłuchiwanych czy obserwowanych sesji, jakie prowadzi uczestnik
- pozyskanie informacji zwrotnych na temat swoich kompetencji w odniesieniu do 11 Kompetencji ICF
- analiza sytuacji trudnych (indywidualne dla każdej osoby objętej programem)
- doskonalenie indywidualnego stylu coachingowego
- praca nad odwagą i uważnością w roli coacha
- Indywidualny feedback dotyczący całego procesu coachingowego, jaki prowadzi coach-uczeń.

Po zrealizowaniu pakietu mentoringowego uczestnicy otrzymają:

• certyfikat potwierdzający kompetencje coachingowe/mentoringowe wydawany przez Pracownie Rozwoju Kompetencji przy Uniwersytecie Łódzkim

• zaświadczenie o odbyciu 10 h mentoringu zgodnie ze standardami ICF, niezbędne do realizacji procesu międzynarodowej akredytacji w ICF.

 

W przypadku pytań dotycących certyfikacji zapraszam do kontaktu:

Sylwia Rogala-Marciniak (opiekun merytoryczny) kom: 508098116

To co nas wyroznia