Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 zakończona! Zapraszamy do składania swoich aplikacji i dołączenia do kolejnej edycji naszych studiów, najbliższa rekrutacja rozpocznie się od 1 czerwca 2021
 

ROCZNY CYKL REKRUTACYJNY

Aby zapewnić wysoką jakość studiowania zdecydowaliśmy się prowadzić tylko jedną edycję studiów w ciągu roku akademickiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy prowadzący zajęcia oraz koordynujący przebieg merytoryczny i organizacyjny są w stanie w pełni zaangażować się w pracę z grupą oraz każdym uczestnikiem. Zależy nam na zaawansowanym kształceniu, rozwoju i przygotowaniu do certyfikacji, a to wymaga od nas poświęcenia dużej uwagi potrzebom uczestników naszych studiów.
Rozumiemy, że organizowanie studiów i rekrutacji w cyklu rocznym może być mało satysfakcjonujące dla osób, które "od zaraz" chciałyby rozpocząć naukę. Zachęcamy jednak do cierpliwości i spokojnego doczekania do najbliższej rekrutacji. Dla autentycznego rozwoju i efektywności studiowania ważne jest przecież nie to aby podjąć "jakiekolwiek" studia, ale żeby podjąć takie, które są wysokiej jakości. 

 

Harmonogram Rekrutacji:

 

Najbliższa rekrutacja ruszy od 1 czerwca 2021

W okresie trwania reżimu sanitarnego i zamknięcia części budynków Uniwersytetu Łódzkiego (lipiec - sierpień) zapraszamy do składania dokumentów drogą elektroniczną. 

Rekrutacja trwa do 30 czerwca lub do zamknięcia grupy (rekrutacja może zakończyć się wcześniej, jeśli grupa będzie już pełna).

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami!

 

Dyżury telefoniczne:

Łukasz Marciniak  tel. 501 028 692

Uniwersytet Łódzki

Opiekun Merytoryczny kierunku

 

Sylwia Rogala-Marciniak tel. 508 098 116

Superwizor i Mentor Coach UŁ 

Opiekun Merytoryczny

 

Zapraszamy :))

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,
2. Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy
4. Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)

 

 

UWAGA: w okresie trwania reżimu sanitarnego w naszym kraju i zamknięcia części budynków Uczelni, wszystkich zainteresowanych złożeniem swoich aplikacji na studia prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów w formie elektronicznej: 

skan podpisanego podania, skan dyplomu, wypełniony plik kwestionariusza osobowego, skan dowodu osobistego. 

Komplet elektronicznych dokumentów prosimy przesyłać na oba adresy: 

studia@coach-mentor.edu.pl

alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

 

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 501028692 lub +48 508 098 116


Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry łącznie z modułami Coaching Fundamentals, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym oraz ogólna opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów (płatna pod koniec drugiego semestru). 

Opłata może być rozłożona na dwie lub więcej rat. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidulanego konta wpłat (nie póżniej niż do 15 października 2020), a druga - 3.250 zł płatna do końca lutego 2021r. 

 

 

 

 

To co nas wyroznia