Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęta! Zapraszamy do składania swoich aplikacji i dołączenia do kolejnej edycji naszych studiów. 
 

Harmonogram Rekrutacji:

 

Regularna Rekrutacja, do 5 października lub do zamknięcia grupy (rekrutacja może zakończyć się wcześniej, jeśli grupa będzie już pełna).

 

 

 

Dyżury telefoniczne:

Łukasz Marciniak  tel. 501 028 692

Uniwersytet Łódzki

Opiekun Merytoryczny kierunku

 

Sylwia Rogala-Marciniak tel. 508 098 116

Superwizor i Mentor Coach UŁ 

Opiekun Merytoryczny

 

Zapraszamy :))

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o przyjęcie na studia skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego,
2. Oryginał, odpis lub kopia (potwierdzona autentyczność) dyplomu magisterskiego/ licencjackiego,
3. Wypełniony kwestionariusz osobowy
4. Kserokopia dowodu osobistego (obustronna)

5. Dwa zdjęcia.
 

Dokumenty można przesyłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43

z dopiskiem Studia CiM

 

W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów (do 14 lipca i od 3 września) :
- do Sekretariatu Studium, pokój  A 230 - od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem Studia CiM

Informacje dotyczące rekrutacji oraz składania dokumentów można uzyskać pod telefonem: +48 501028692.

Decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpłynięcia dokumentów). W przypadku dużej liczby chętnych, rekrutacja może zakończyć się wcześniej.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Całkowity koszt studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry łącznie z modułami CoachWise, materiałami dydaktycznymi i pełnym wsparciem merytorycznym oraz ogólna opłata 30 zł za świadectwo ukończenia studiów (płatna pod koniec drugiego semestru). 

Opłata może być rozłożona na dwie raty. Pierwsza rata w wysokości 3.250 zł płatna niezwłocznie po otrzymaniu indywidulanego konta wpłat (nie póżniej niż do 10 października 2018), a druga - 3.250 zł płatna do końca lutego 2019r. 

 

 

ROCZNY CYKL REKRUTACYJNY

Aby zapewnić wysoką jakość studiowania zdecydowaliśmy się prowadzić tylko jedną edycję studiów w ciągu roku akademickiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy prowadzący zajęcia oraz koordynujący przebieg merytoryczny i organizacyjny są w stanie w pełni zaangażować się w pracę z grupą oraz każdym uczestnikiem. Zależy nam na zaawansowanym kształceniu, rozwoju i przygotowaniu do certyfikacji, a to wymaga od nas poświęcenia dużej uwagi potrzebom uczestników naszych studiów.
Rozumiemy, że organizowanie studiów i rekrutacji w cyklu rocznym może być mało satysfakcjonujące dla osób, które "od zaraz" chciałyby rozpocząć naukę. Zachęcamy jednak do cierpliwości i spokojnego doczekania do najbliższej rekrutacji. Dla autentycznego rozwoju i efektywności studiowania ważne jest przecież nie to aby podjąć "jakiekolwiek" studia, ale żeby podjąć takie, które są wysokiej jakości. 

 

 

To co nas wyroznia